LVIA-URAKOINNIN LUOTETTAVA AMMATTILAINEN 

Refe­rens­sit

LVI-työt 34 vuoden kokemuksella 

Tater Oy on asian­tun­te­va kump­pa­ni eri­lais­ten koh­tei­den LVIA-tek­ni­siin ura­koi­hin. Toteu­tam­me kaik­ki LVI-työt ammat­ti­tai­dol­la ja jo 34 vuo­den kokemuksella.

Olem­me tun­net­tu­ja luo­tet­ta­vuu­des­tam­me sekä hyväs­tä asia­kas­pal­ve­lus­tam­me. Toi­min­tam­me kul­ma­ki­viä ovat­kin avoi­muus, läpi­nä­ky­vyys ja molem­min­puo­li­nen luottamus.

Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me pää­kau­pun­ki­seu­dul­la sekä muu­al­la Etelä-Suomessa.

LVIA-urakointi  

Toteu­tam­me LVIA-tek­ni­set ura­kat kai­ken­lai­siin kohteisiin 
esi­mer­kik­si asuin­ra­ken­nuk­sis­ta toi­mis­toi­hin, lii­ke­ti­loi­hin ja sairaaloihin. 

Lue lisää

LVIA-Konsultointi

Meil­tä saat tar­vit­taes­sa myös asian­tun­te­vaa kon­sul­toin­ti­pal­ve­lua kil­pai­lu­tuk­ses­ta suun­nit­te­lun ohjauk­seen ja valvontaan. 

Lue lisää

LVIA-urakointi

Toteu­tam­me LVIA-tek­ni­set ura­kat kai­ken­lai­siin kohteisiin 
esi­mer­kik­si asuin­ra­ken­nuk­sis­ta toi­mis­toi­hin, lii­ke­ti­loi­hin ja sairaaloihin. 

Lue lisää

LVIA-Konsultointi

Meil­tä saat tar­vit­taes­sa myös asian­tun­te­vaa kon­sul­toin­ti­pal­ve­lua kil­pai­lu­tuk­ses­ta suun­nit­te­lun ohjauk­seen ja valvontaan. 

Lue lisää

Ota yhteyttä, niin kartoitetaan tarpeesi!