LVIA-urakointi

LVIA-työt erilaisilla urakkamuodoilla

Tater Oy tar­jo­aa ammat­ti­tai­tois­ta LVI-ura­koin­tia moni­puo­li­siin koh­tei­siin asuin­ra­ken­nuk­sis­ta jul­ki­siin tiloi­hin. Toteu­tam­me kaik­ki pro­jek­tit asiakkaan 
toi­vei­den mukaan, jous­ta­vas­ti eri­lai­sil­la urakkamuodoilla, 
kil­pai­lu-urak­ka­na, kvr-urak­ka­na ja projektinjohtourakkana. 
Toi­mia­lu­ee­nam­me ovat pää­kau­pun­ki­seu­tu sekä muu Etelä-Suomi. 

Tarjoamme tarpeidenne mukaan myös konsultointipalveluita suunnittelusta valvontaan